Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178
Winkeliersvereniging Marsdiepstraat:

contactpersoon:

Menno Reus, reus-sport@planet.nl
info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD