Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178
Horeca Nederland afdeling Den Helder:

contactpersoon:

Ron Ippen, info@2sisters.nl


Website:
www.khn.nl
info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD