Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178
Winkeliersvereniging De Riepel:

contact:

bestuur@deriepel.nl


Website:
www.deriepel.nl
info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD