Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178
Centrale Vereniging Ambulante Handel
afdeling Noord Holland Noord:


contactpersonen:

Janneke Kostelijk, janneke.kostelijk@hetnet.nl

Pieter Swier, janswier@zonnet.nl

Website:
www.cvah.nl
info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD