Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178
De organisatie van de Detailhandels Federatie Den Helder
Aangesloten verenigingen:

Ondernemersvereniging Ravelijncenter: Winkeliersvereniging Marsdiepstraat:
Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad: Winkeliersvereniging De Riepel:
Winkeliersvereniging Schootenplaza: Ondernemersvereniging Dorperweerth:
Centrale Vereniging Ambulante Handel
afdeling Noord Holland Noord:
Horeca Nederland afdeling Den Helder:
  Bestuur:
Voorzitter: Jacco Kat
Secretaris: Ron Ippen
Penningmeester: Stef van Amesfoort
info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD