Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178

Vervangen van het Retailplatform
Reclamenota
Ondernemersfonds
Detailhandelsnota
Leegstand van panden
KVO trajecten in de diverse gebieden
Communicatie met de gemeente
Communicatieplan
Communiceren met de leden
Nieuwsbrief, email, website
Maandelijks een ledenvergadering op de 1e donderdag van de maand (9.00 uur)
Persuitingen uitsluitend door de voorzitter of diens vervanger
Zoveel mogelijk alle federatie aangelegenheden via het secretariaat laten verlopen(contact pagina)
Communicatie naar overheden e.d.
Het is structureel overleg met het College of verantwoordelijke Wethouder
Overleg met de Gemeente e.a.
Speerpunten van de Detailhandels Federatie Den Helder
info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD